Guapa! Minas Guapa! Minas Domingo Pérez 540, Minas - Lavalleja. Lunes a Sábados 09:30 a 19:30 hs. Teléfono: 097 910 747