Paprika Minas Paprika Minas Domingo Pérez 570 entre 18 de julio y Washington, Minas - Lavalleja. Lunes a Sábados 09:30 a 19:00hs. Teléfono: 097 910 748